TERMES i CONDICIONS

Catalunya Padel League és un projecte gestionat per Carla Muntada Garcia, amb DNI 46984319B. El email de contacte és: info@catalunyapadel.com

Els jugadors que s’inscriuen a la Lliga a través de la pàgina web www.catalunyapadelleague.com, donen el seu consentiment per a rebre correus electrònics relacionats amb Lligues de pàdel i tornejos que organitza Catalunya Padel League.

El nostre objectiu és interactuar amb els esportistes gestionant esdeveniments socials en els que aquests participen, promocionant la pràctica de l’esport com a vincle relacional en la societat actual, i fomentant activitats lúdiques i hàbits de vida saludables.

Catalunya Padel League no és en cap cas una organització esportiva a l’ús, club o federació. Catalunya Padel League no gestiona espais esportius, sinó que ofereix serveis i eines de gestió.

Catalunya Padel League és un sistema de gestió de rankings esportius, comunament coneguts com a Lligues. Catalunya Padel League actua com a mediador entre els diferents jugadors, proporcionant un entorn competitiu i dotant-los dels mecanismes, eines de participació i instruments necessaris per a poder desenvolupar un ranking esportiu que fomenti la competitivitat entre els seus membres.

Catalunya Padel League es gestiona a través d’una plataforma online on els jugadors poder veure els quadres, els resultats, el ranking…

Catalunya Padel League declina expressament qualsevol responsabilitat derivada de la mala pràctica esportiva. El Pàdel, com qualsevol esport, requereix unes condicions físiques optimes, d’una conscienciació per part dels jugadors i una responsabilitat personal de cada jugador, tant dins com fora de la pista. Catalunya Padel League no es fa responsables de lesions derivades de la pràctica esportiva.

El desconeixement del Reglament intern de la Lliga i dels termes i condicions generals no excusa del seu compliment per part dels jugadors de Catalunya Padel League. Aquestes condicions generals són d’obligada acceptació per a tots els usuaris de Catalunya Padel League.