LA CITA PER ALS MILLORS DE CADA LLIGA
–5 i 6 de setembre de 2020–